Prevádzkovateľ 

(fakturačná adresa)

Sedooz s.r.o.

Karpatské námestie 10

831 06 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 75896/B

 

IČO: 46 359 338

DIČ: 2023345148

IČ DPH: SK2023345148

 

Bankové spojenie:

ČSOB

Číslo účtu : 4022754530 / 7500

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2275 4530

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

 

mobil: +421 903 911 017

e-mail: sitdown@sitdown.sk

 

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

Tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
Fax č.: 02/ 58272 170

E-mail: lubica.petiova@soi.sk,  anna.dubekova@soi.sk

 

 

Ochrana osobných údajov 

Na základe §36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo firme Sedooz s.r.o. udelené  potvrdenie o registrácii informačného systému osobných údajov pod registračným číslom 201416374.